Term Paper

Study Program [en:field:field_op:course:label]

S [en:field:field_op:#allowed_values:С]

Year of Study Plan [en:field:field_year_plan:course:label]

2020

Semester [en:field:field_semester:course:label]

4 [en:field:field_semester:#allowed_values:4]

Working Program [en:field:field_programs:course:label]

Додаткові матеріали [en:field:field_material_text:course:label]code [en:field:field_corse_code:course:label]

ОК33

degree_level [en:field:field_degree_level:course:label]

bachelor [en:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [en:field:field_program_of_study:course:label]

Sociology [en:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [en:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [en:field:field_ects_credits:course:label]

1.00

Course type [en:field:field_course_type:course:label]

compulsory [en:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [en:field:field_final_control:course:label]

Graded pass-exam [en:field:field_final_control:#allowed_values:Graded pass-exam]

Course summary [en:field:field_course_summary:course:label]

Необхідний обсяг КР (курсової роботи) на 2 році навчання ОС «бакалавр» становить 25-30 тис. знаків, включаючи пробіли (12-15 сторінок тексту), без урахування титульної сторінки, змісту, переліку використаних джерел та додатків. Список використаних джерел має містити не менше 10 посилань на спеціальну літературу з соціології (наукові книги, розділи монографій, статті, аналітичні та статистичні збірки й доповіді).

Language of instruction [en:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian