Department of Theory and History of Sociology

Room

502

Phone

259-02-48, 22-93, 22-60

Email

tis@soc.univ.kiev.ua

У 1979 р. в Київському університеті однією з перших в Україні була створена кафедра соціології. В 1991 р. після створення факультету соціології та психології кафедра була реорганізована в кафедру теорії та історії соціології.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з історії світової та вітчизняної соціології, теоретичної та загальної соціології, методики викладання соціології, соціології культури, а також ряд спецкурсів: загальна соціологічна теорія, пізнавальні технології в соціології, спеціальні соціологічні теорії, новітні соціологічні теорії, ретроспективна соціологія та ін.

Серед підготовлених викладачами кафедри підручників та навчальних посібників можна назвати відомий в Україні посібник професорів Захарченка М.В. та Погорілого О.І. "Історія соціології: від античності до початку ХХ століття". Багатьом допомагає у вивченні української соціології книги Захарченка М.В. та інших авторів "Соціологічна думка України", "Соціологія. Матеріали до лекційного курсу".

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів. Вона є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "історія і теорія соціології".

Courses

Освітня програма:
Reflexive Processes in the Contemporary Sociological Theory sociology
Sociology
Urban Research Methods sociology
SSAP
Personality in the Context of Contemporary Social Transformations sociology
S
Sociological Theories of City and Urbanization sociology
SSAP
Sociology of Masculinity and Men’s Studies sociology
G
Social Anthropology: Sociological Foundations sociology
S
Theories of Sociocultural and Gender Identity sociology
Sociology
Current research of modern urban processes sociology
S
Theory of social action and practical rationality sociology
S
Gender Sociolinguistics sociology
G
History of Sociology sociology
ST
New Conceptual Strategies in Theoretical Sociology sociology
Sociology
Contemporary Sociological Theories sociology
ST
Challenges to Sociology and Global Development sociology
ST
History of Sociology sociology
S
Theory and History of Sociology 3 sociology
S
Theory and History of Sociology 2 sociology
S
Methods of Teaching Sociology at Universities sociology
S
Research Paradigms in Social Sciences sociology
G
Sociology of Globalization sociology
S
Gender Expertise and Gender Audit sociology
G
Theories of Social Capital sociology
S
Contemporary Societies, Globalization, and Development sociology
Sociology
Theory and Practice of Teaching Sociology at Universities sociology
Sociology
General Theory of Social Technologies sociology
ST
Phenomenology of urban space sociology
S
Personality in the Context of Contemporary Social Transformations sociology
S
Theory of Social Technologies sociology
S
Theory and History of Sociology sociology
ST
Theories of Social Action and Practical Rationality sociology
Sociology
Sociology of Globalization sociology
SSAP
Current Issues in Sociology of Personality and Gender sociology
S
Sociology of Social Groups sociology
SSAP
Methods of Teaching Sociology in University sociology
S
Globalization and Gender sociology
S
Social Anthropology: Sociological Foundations sociology
S
Critical Feminist Perspective in Modern Sociology sociology
G
Sociological Theories of City and Urbanization sociology
S
Thematic directions of development of sociological theory (master's research seminar) sociology
S
Assistance Internship sociology
G
Gender Research in Economy sociology
ST
Theory of Social Technologies sociology
Sociology
Basics of Social Communications sociology
ST
Sociological theories of globalization and development sociology
S
Sociology of Deviance sociology
S
Sociology of Knowledge sociology
S
Teaching Apprenticeship sociology
S
Neofunctionalist and Poststructuralist Sociological Theories sociology
Sociology
Global and Regional Processes in Politics sociology
ST
Social and Cultural Studies of Public Space sociology
S
Sociological Theories of City and Urbanization sociology
S
Gender, Body, and Sexuality sociology
G
Sociological Theories of Globalization and Development sociology
Sociology
Methods of Teaching Sociology at Universities sociology
Sociology
General Theory of Social Technologies sociology
ST
Research Paradigms in Sociology sociology
ST
Teaching Apprenticeship sociology
Sociology
History and Theory of Gender Research sociology
S
Theory of Social Technologies sociology
S
Basics of Social Communications sociology
ST
Thematic Directions of Sociological Theory Development (Master Research Seminar) sociology
Sociology
Social and Cultural Studies of Public Space sociology
S
Sociology of Generations sociology
SSAP
Teaching Apprenticeship sociology
S
Theory and History of Sociology 1 sociology
S
Sociology of Globalization sociology
S
Gender Sociolinguistics sociology
G
Theory and History of Sociology 1 sociology
S
Sociological theories of social order sociology
S
Gender Expertise and Gender Audit sociology
G
Theory and History of Sociology sociology
SSAP
Introduction to Sociology sociology
S
Theory and History of Sociology sociology
SSAP
Spatial Data Analysis in R sociology
Sociology
Gender Research sociology
S
Current Issues in Social Sciences sociology
S
Contemporary Sociological Theories sociology
S
Theories of sociocultural and gender identity sociology
S
Social Phenomenology sociology
Sociology
Social Anthropology: Sociological Foundations sociology
ST
Theory and History of Sociology 3 sociology
S
Theory and History of Sociology sociology
ST
Sociology of Masculinity and Men’s Studies sociology
G
Sociology of Globalization sociology
S
Teaching Apprenticeship sociology
Sociology
Theory of socio-cultural communications sociology
S
Methods of Teaching Sociology sociology
G
Theory and History of Sociology sociology
ST
Theory of Social Technologies sociology
ST
Contemporary Sociological Theories sociology
ST
Spatial Data Analysis in R sociology
S
Research Paradigms in Social Sciences sociology
G
Social and Cultural Studies of Public Space sociology
SSAP
Theory and Research in Sociology sociology
Sociology
Methods of Teaching Sociology in University sociology
ST
Theory and History of Sociology 2 sociology
S
Urban Research Methods sociology
S
Internship in Gender Expertise sociology
G
History of Sociology in Ukraine sociology
S
Reflexive processes in modern theoretical sociology sociology
S
Internship in Gender Expertise sociology
G
Introduction to Sociology sociology
S
Basics of Social Communications sociology
SSAP
Quantitative Analysis of Time-Series Data sociology
Sociology
Social and Demographic Analysis of Marital and Familial Relations sociology
S
Theory of Social Technologies sociology
ST
Sociology of Everyday Life sociology
S
Theories of sociocultural and gender identity sociology
S
Sociological Theories of Social Order sociology
Sociology
Global and Regional Processes in Politics sociology
ST
Social and Demographic Analysis of Marital and Familial Relations sociology
S
Theory and History of Sociology sociology
SSAP
Gender, Body, and Sexuality sociology
G
Urban Research Methods sociology
S
Postmodern Sociology sociology
Sociology
Neofunctionalist and poststructuralist sociological theories sociology
S
Gender Sociolinguistics sociology
G
Gender Research in Economy sociology
ST
Contemporary Trends in Sociological Theorizing sociology
Sociology
History of Sociology sociology
ST
Contemporary Societies, Globalization, and Development sociology
S
Theory and History of Sociology 1 sociology
S
Science, Technology, and Society sociology
Sociology
Academic Practice sociology
ST
Gender Relations in Contemporary Society sociology
S
Theory of Human and Societal Origins and Macrosociology sociology
S
Gender Order Transformation in Post-socialist Ukraine and Europe sociology
G
Sociology of Social Groups sociology
S
Research Paradigms in Social Sciences sociology
ST
Critical Feminist Perspective in Modern Sociology sociology
G
Social phenomenology sociology
S
Middle Range Theories in Applied Research sociology
S
Sociology of Everyday Life sociology
SSAP
Theory of Sociocultural Communications sociology
S
Challenges to Sociology and Global Development sociology
G
Sociology of Queer and Deviance sociology
S
New Conceptual Strategies in Theoretical Sociology sociology
S
Sociology of Knowledge sociology
S
Postmodern sociology sociology
S
Research Paradigms in Sociology соціологія
S
1
Introduction to specialty sociology
S
1
Introduction to specialty sociology
S
1
Social Anthropology: Sociological Principles соціологія
S
1
History of Sociology 1 соціологія
S
ST
1
History of Sociology 2 соціологія
S
ST
1
Introduction to the specialty: sociology and social technologies соціологія
ST
2
History of sociology in Ukraine sociology
S
2
The basics of social communications соціологія
ST
2
General theory of social technologies соціологія
ST
2
Sociology of social groups соціологія
S
2
Modern theories of social communication соціологія
S
2
Sociological theories of the city and urbanization соціологія
S
2
Gender study соціологія
S
2
Sociology of Globalization соціологія
S
3
Sociology of daily routine sociology
S
3
Sociology of Deviant Behavior соціологія
S
3
Sociological theories of the middle level in applied research соціологія
S
3
Methods of urban research соціологія
S
3
Sociological theories of the middle level in applied research соціологія
S
3
Modern sociological theories соціологія
S
ST
3
Modern sociological theories соціологія
S
ST
3
Modern sociological theories соціологія
S
ST
3
Sociology of daily routine соціологія
S
3
Sociology of Qeer and Deviant Behavior соціологія
S
4
Sociology of knowledge sociology
S
4
Sociology of knowledge sociology
S
4
History and Theory of Gender Studies соціологія
S
4
Actual problems of sociology of personality and gender соціологія
S
4
Global and Regional Processes in Politics соціологія
ST
4
Socio-cultural studies of public space соціологія
S
4
Theories of social capital соціологія
S
4
Sociology of Globalization соціологія
S
5
The latest conceptual strategies in theoretical sociology sociology
S
5
Methods of teaching Sociology in high school соціологія
S
5
Technology of preparation of texts соціологія
ST
5
Feminist critique of classical social theory соціологія
G
5
Theory of Social Technology соціологія
S
5
Gender, corporeality and sexuality соціологія
G
5
Research paradigms in social sciences соціологія
G
5
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
ST
5
Theory of Social Technology соціологія
ST
5
Research paradigms in social sciences соціологія
ST
5
A critical feminist perspective in contemporary sociology соціологія
G
5
Technology of scientific texts writing соціологія
G
6
The theory of socio-cultural communications sociology
S
6
Neofunctionalist and poststructuralist sociological theories sociology
S
6
Social phenomenology sociology
S
6
Sociology of postmodern sociology
S
6
Reflex processes in modern theoretical sociology sociology
S
6
Sociological theories of globalization and evolution sociology
S
6
Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope соціологія
G
6
Gender Expertise and Gender Audit соціологія
G
6
Thematic directions of sociological theory development (master's research seminar) соціологія
S
6
Sociological theories of social order соціологія
S
6
Theories of sociocultural and gender identity соціологія
S
6
Sociology of masculinity and men’s studies соціологія
G
6
The theory of social action and practical rationality соціологія
S
Technologies of Text Writing sociology
ST