Department of Theory and History of Sociology

Room

502

Phone

259-02-48, 22-93, 22-60

Email

tis@soc.univ.kiev.ua

У 1979 р. в Київському університеті однією з перших в Україні була створена кафедра соціології. В 1991 р. після створення факультету соціології та психології кафедра була реорганізована в кафедру теорії та історії соціології.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з історії світової та вітчизняної соціології, теоретичної та загальної соціології, методики викладання соціології, соціології культури, а також ряд спецкурсів: загальна соціологічна теорія, пізнавальні технології в соціології, спеціальні соціологічні теорії, новітні соціологічні теорії, ретроспективна соціологія та ін.

Серед підготовлених викладачами кафедри підручників та навчальних посібників можна назвати відомий в Україні посібник професорів Захарченка М.В. та Погорілого О.І. "Історія соціології: від античності до початку ХХ століття". Багатьом допомагає у вивченні української соціології книги Захарченка М.В. та інших авторів "Соціологічна думка України", "Соціологія. Матеріали до лекційного курсу".

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів. Вона є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "історія і теорія соціології".

Courses

Sociology
1
1 Introduction to specialty sociology
S
1 Introduction to specialty sociology
S
1 Social Anthropology: Sociological Principles соціологія
S
1 History of Sociology 1 соціологія
S
ST
1 History of Sociology 2 соціологія
S
ST
1 Introduction to the specialty: sociology and social technologies соціологія
ST
2
2 History of sociology in Ukraine sociology
S
2 General theory of social technologies соціологія
ST
2 The basics of social communications соціологія
ST
BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"
2 Sociological theories of the city and urbanization соціологія
S
2 Sociology of Globalization соціологія
S
BS: "Sociology of Personality and Gender"
2 Gender study соціологія
S
BS: "Social Communication"
2 Sociology of social groups соціологія
S
2 Modern theories of social communication соціологія
S
3
BS: "Social Communication"
3 Sociology of daily routine sociology
S
3 Sociology of daily routine соціологія
S
3 Sociology of Deviant Behavior соціологія
S
3 Modern sociological theories соціологія
S
ST
3 Modern sociological theories соціологія
S
ST
3 Modern sociological theories соціологія
S
ST
BS: "Applied sociological research"
3 Sociological theories of the middle level in applied research соціологія
S
3 Sociological theories of the middle level in applied research соціологія
S
BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"
3 Methods of urban research соціологія
S
BS: "Sociology of Personality and Gender"
3 Sociology of Qeer and Deviant Behavior соціологія
S
4
4 Sociology of knowledge sociology
S
4 Sociology of knowledge sociology
S
4 History and Theory of Gender Studies соціологія
S
4 Sociology of Globalization соціологія
S
BS: "Sociology of Personality and Gender"
4 Theories of social capital соціологія
S
4 Actual problems of sociology of personality and gender соціологія
S
BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"
4 Socio-cultural studies of public space соціологія
S
BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"
4 Global and Regional Processes in Politics соціологія
ST