Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика). За ред. В.Тарасенка