Аксіологічні основи психологічної культури особисості: Навч.-метод.посіб. / В.В.Рибалка