Актуалізація здобутків класичної соціології у вивченні структурно організаційних форм релігійного життя