Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць