Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення): Монографія.