Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича