ЕМПАТІЯ ЯК ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇСТИЧНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ ТА ЧИННИК РОЛЬОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ