Естетичне ставлення школярів до дійсності як фактор особистісного творчого розвитку