Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій