Функціонально-рольові та статусні характеристики учасників педагогічної взаємолії як детермінанти формування механізмів міжособистісних стосунків