Інновації у соціальних службах: Навч.-метод.посіб. / Семигіна Т.В., Покладова В.В., Грига І.М. та ін.