Коломінські читання: Матеріали Першого Міднар. наук. форуму, присвяч. пам'яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м. Київ, МАУП, 28 берез. 2007 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.) та ін.

Book or article

Book

Author

Town

Київ

Publisher

МАУП

Code

5886 ксп

Pages

372

Number

Year

2007

Copies

1

Language

Ukrainian

Source

факультет психології

Tags