КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ