Масифікація та її прояви в контексті сучасних телемедіа