Організаційно-методичні засади викладання у вищій школі: Навчальний посібник