Основи реклами і зв2язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. В.Ф.Іванова, В.В.Різуна