Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання