Освітні технології: Навч.-метод.посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін. За заг.ред. О.М.Пєхоти

Book or article [en:field:field_bookarticle:library:label]

Book [en:field:field_bookarticle:#allowed_values:0]

Author [en:field:field_authorl:library:label]

Town [en:field:field_town:library:label]

Київ

Publisher [en:field:field_publisher:library:label]

А.С.К.

Code [en:field:field_code:library:label]

4881 ксп

Pages [en:field:field_pages:library:label]

256

Number [en:field:field_number:library:label]

Year [en:field:field_year:library:label]

2001

Copies [en:field:field_copies:library:label]

1

Language [en:field:field_language:library:label]

Ukrainian [en:field:field_language:#allowed_values:0]

Source [en:field:field_source:library:label]

факультет психології

Keywords [en:field:field_tags:library:label]