Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості