Психологія праці: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп.