Психологія управління: навч. посіб. / Л.Е.Орбан-Лембрик. - 2-ге вид., доп.