Реалізація принципу особистісного підходу в системі формування пізнавального інтересу учнів