Соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів