Соціальна психологія: Підручник

Book or article [en:field:field_bookarticle:library:label]

Book [en:field:field_bookarticle:#allowed_values:0]

Author [en:field:field_authorl:library:label]

Москаленко В.В.

Town [en:field:field_town:library:label]

Київ

Publisher [en:field:field_publisher:library:label]

Центр навчальної літератури

Code [en:field:field_code:library:label]

5373 ксп1564621, 1564620

Pages [en:field:field_pages:library:label]

624

Number [en:field:field_number:library:label]

Year [en:field:field_year:library:label]

2005

Copies [en:field:field_copies:library:label]

3

Language [en:field:field_language:library:label]

Ukrainian [en:field:field_language:#allowed_values:0]

Source [en:field:field_source:library:label]

факультет психології

Keywords [en:field:field_tags:library:label]