Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 33-34

Book or article

Book

Author

Town

Одеса

Publisher

Астропринт

Code

5860 ксп, 6053 ксп

Pages

360

Number

Year

2007

Copies

2

Language

Ukrainian

Source

факультет соціології

Tags