Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 33-34

Book or article [en:field:field_bookarticle:library:label]

Book [en:field:field_bookarticle:#allowed_values:0]

Author [en:field:field_authorl:library:label]

Town [en:field:field_town:library:label]

Одеса

Publisher [en:field:field_publisher:library:label]

Астропринт

Code [en:field:field_code:library:label]

5860 ксп, 6053 ксп

Pages [en:field:field_pages:library:label]

360

Number [en:field:field_number:library:label]

Year [en:field:field_year:library:label]

2007

Copies [en:field:field_copies:library:label]

2

Language [en:field:field_language:library:label]

Ukrainian [en:field:field_language:#allowed_values:0]

Source [en:field:field_source:library:label]

факультет соціології

Keywords [en:field:field_tags:library:label]