Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 24. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. Вип.25. Соціотехнологічні проблеми культури, психології

Book or article

Book

Author

Town

Одеса

Publisher

Астропринт

Code

6052 ксп

Pages

360

Number

Year

2005

Copies

1

Language

Ukrainian

Source

факультет психології

Tags