Соціальні технології: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. - Вип.8-9.