Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових робіт молодих науковців. Вип. 4.