Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 5.