Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів