Соціологія культури: Навч.посібник // О.М.Семашко, В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін. за ред. О.М.Семашка, В.М.Пічі

Book or article

Book

Author

Town

Київ

Publisher

Каравела, Львів: 'Новий Світ-2000'

Code

1534075, 1580031

Pages

334

Number

Year

2002

Copies

2

Language

Ukrainian

Source

факультет соціології

Tags