Соціологія, загальноісторичні аналізи, політика/Пер. З нім.О.Погорілого.

Book or article [en:field:field_bookarticle:library:label]

Book [en:field:field_bookarticle:#allowed_values:0]

Author [en:field:field_authorl:library:label]

Макс Вебер

Town [en:field:field_town:library:label]

Київ

Publisher [en:field:field_publisher:library:label]

Основи

Pages [en:field:field_pages:library:label]

534

Year [en:field:field_year:library:label]

1998

Copies [en:field:field_copies:library:label]

1

Language [en:field:field_language:library:label]

Ukrainian [en:field:field_language:#allowed_values:0]

Source [en:field:field_source:library:label]

факультет соціології

Keywords [en:field:field_tags:library:label]