Стратегії творчої діяльності: школа В.О.Моляко / За загальною реадкцією В.О.Моляко