Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ.навч.закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки

Book or article

Book

Author

Town

К

Publisher

Фірма 'ІНКОС'

Code

5653 ксп

Pages

366

Number

Year

2005

Copies

1

Language

Ukrainian

Source

факультет психології

Tags