Transgranicznosc w perspektywie socjologicznej. Pod red. M.Zielinskiej. Tom I