Транзитивні зміни: вектори трансформаційного процесу в сучасній Україні.