Україна: інтелект нації на межі століть. Кол.монографія / Керівник авт.колективу В.К.Врублевський.