Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М.Ф.Головатий (кер.авт.кол.), М.П.Лукашевич, Г.А.Дмитренко та ін.