Вища освіта в Україні: Навч.посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін. За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка