ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТОВАНОСТІ НА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ