Магістратура. Заочна ОП "Прикладна соціологія"


Магістерська освітньо-професійна програма «Прикладна соціологія» надає широкий спектр аналітичних, дослідницьких навичок для кращого розуміння значущих соціальних питань і проблем сучасного суспільства. Програма спрямована на засвоєння якісних, кількісних методів досліджень, забезпечує можливості вивчати наукові питання інноваційними способами, пропонує інструменти необхідні для побудови методологічно обґрунтованих дослідницьких проєктів.

Здобувачі програми можуть обрати один сучасний напрямок і стати експертом з гендерних питань чи дослідниками міського простору. Напрямок «Гендерні дослідження» дає можливість на практиці застосовувати гендерні методики дослідження та впроваджувати гендерну рівність в різних галузях суспільства. Обраний здобувачем напрямок забезпечує передумови для працевлаштування в урядових організаціях, НУО, міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах. Напрямок «Урбаністичні студії» дає студентам розуміння можливостей впливати на економічний, соціальний , екологічний, культурний розвиток міського простору. Здобувачі навчаються аналізувати різні аспекти суспільного життя міста.

Випускники програми здатні виконувати функції консультантів, менеджерів, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства. ОП «Прикладна соціологія» надає можливість здобути унікальні аналітичні та комунікативні навички. Виробнича практика студентів зумовлює можливості побудови мережі професійних контактів для кар’єрного зростання.

Умови вступу:

На навчання приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальностей:

 • «Бакалавр з соціології»,
 • будь-яких інших спеціальностей (напрямів підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.

Вступні випробування:

 • іспит із фаху;
 • єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Програма орієнтована на:

 • формування фундаментальних знань та практичних навичок проведення соціологічних/соціальних досліджень на сучасному рівні. Розвиток фахових компетентностей, необхідних для дослідницької та аналітичної роботи (це забезпечується, зокрема, такими дисциплінами, як: «Дизайн прикладного дослідження», «Новітні методи аналізу даних в соціології», «Проектна та грантова діяльність», «Academic Writing»(Підготовка наукових текстів), «Гендерна експертиза та гендерний аудит», «Гендерний аналіз масмедіа», «Громадянське суспільство та міський активізм»).

По завершенні програми випускники будуть повністю підготовлені до:

 • працевлаштування на посадах, пов’язаних з отриманням, обробкою, аналізом та застосуванням соціологічної інформації;
 • до роботи експертів з гендерних питань в урядових та міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах;
 • до роботи консультантів, менеджерів у сфері міського простору, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства;
 • вступу до аспірантури факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка.

Knowledge branch: 05 Social and behavioral sciences
Field of study: 054 Sociology
Program of study: Applied sociology
Program ID:
Level of higher education: 2nd (master)
Higher education degree: master
Degree title: Master of Sociology
QF EHEA cycle of higher education: 2nd
Level in the National Qualifications Framework of Ukraine: 7th
Level in the EQF-LLL: 7th
Accreditation: Certificate of accreditation НД-ІV №1156351 of February 12, 2013
Program webpage: https://sociology.knu.ua/uk/magistratura-zaochna-op-prykladna-sociologiya
Program type: vocational
Form of enrolment: part-time
Language of instruction: Ukrainian, English
Duration of study: 1.5 years
Prerequisites: bachelor or specialist degree diploma in any field of study
Eligibility: Ukrainian and foreign citizens
Sources of tuition coverage: private funds of students
Tuition per year: ≈ 24 900 UAH*

* Tuition fee is revised annually. Up-to-date amount is published after the 1st of July of each year and remains fixed until graduation of each student


ECTS credits Per cent
Total amount of credits: 90 100%
Compulsory components: 67 74%
Courses: 47 52%
Internship/Apprenticeship: 9 10%
Degree final project: 11 12%
Elective components: 23 26%
Courses: 23 26%
ECTS credits Per cent
Language of instruction: 90 100%
Ukrainian: 81 90%
English: 9 10%
other: 0 0%
Research component:


Program curator: Dr. Larysa Foster
Email: kaminska_i@knu.ua


Year of admission

1 st year

Total ECTS credits: 60 | Compulsory: 60; elective: 0

Code Title ECTS credits Semester Type Final control
ОК01 Methodology and Organization of Scientific Research with Basics of Intellectual Property 3 1 Compulsory Pass-exam
ОК02 Research Paradigms in Sociology 7 1 Compulsory Exam
ОК03 Applied Research Design 8 1 Compulsory Exam
ОК04 Inequalities in Contemporary Societies: Theory and Practice of Researching 7 1 Compulsory Exam
ОК05 Challenges to Current Sociology and Global Development 5 1 Compulsory Pass-exam
ОК06 Novel Methods of Data Analysis in Sociology 5 2 Compulsory Exam
ОК07 Project and Grant-Based Activities 5 2 Compulsory Exam
ОК08 Academic Writing 4 2 Compulsory Exam
ОК09 Professional and Corporate Ethics 3 2 Compulsory Pass-exam
ОК10 Research Internship 9 2 Compulsory Graded pass-exam
ОК11 Master’s Qualification Thesis 4 2 Compulsory Pass-exam


2st year

Total ECTS credits: 30 | Compulsory: 7; elective: 23

Code Title ECTS credits Semester Type Final control
ОК11 Master’s Qualification Thesis 7 3 Compulsory Defense


Elective courses (student can choose one of the offered blocks of courses)

Elective block 1 “Gender Studies”

Code Title ECTS credits Semester Type Final control
ВК1.1 Sociology of Gender 5 3 Elective Exam
ВК1.2 Gender Expertise and Gender Audit 5 3 Elective Exam
ВК1.3 Gender Analysis of Mass-Media 5 3 Elective Exam
ВК1.4 Civil Society, Feminism, and Women’s Activism 4 3 Elective Pass-exam
ВК1.5 Issues of the Contemporary Family: Ukrainian and World Contexts 4 3 Elective Pass-exam


Elective block 1 “Urban Studies”

Code Title ECTS credits Semester Type Final control
ВК2.1 Social Policy in a Big City 5 3 Elective Exam
ВК2.2 Sociology of Religious and Migratory Processes in Big Cities 5 3 Elective Exam
ВК2.3 Exam 5 3 Elective Exam
ВК2.4 Civil Society and Urban Activism 4 3 Elective Pass-exam
ВК2.5 Informal Economics of a Big City 4 3 Elective Pass-exam
Код Назва Кредитів ЄКТС Семестр Тип Підсумковий контроль
ОК01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3 1 Обов’язкова Залік
ОК02 Дослідницькі парадигми у соціології 7 1 Обов’язкова Іспит
ОК03 Дизайн прикладного дослідження 8 1 Обов’язкова Іспит
ОК03 Дизайн прикладного дослідження 8 1 Обов’язкова Іспит
ОК04 Нерівності в сучасних суспільствах: теорія і практика досліджень 7 1 Обов’язкова Іспит
ОК05 Challenges to Current Sociology and Global Development 5 1 Обов’язкова Залік
ОК06 Новітні методи аналізу даних в соціології 5 2 Обов’язкова Іспит
ОК07 Проектна та грантова діяльність 5 2 Обов’язкова Іспит
ОК08 Academic Writing 4 2 Обов’язкова Іспит
ОК09 Професійна та корпоративна етика 3 2 Обов’язкова ЗалікAbility to solve complex sociological problems by conducting research and/or introducing innovations
Code Competence
GC01 Ability to think abstractly, analyze and synthesize
GC02 Ability to work autonomously
GC03 Ability to communicate with representatives of other professional groups of various levels (with experts from other branches of knowledge / industries)
GC04 Ability to work in an international context
GC05 Ability to evaluate and ensure the quality of work performed
GC06 Ability to make informed decisionsCode Competence
SC01 Ability to analyze social phenomena and processes
SC02 Ability to identify, probe, and interpret social problems of Ukrainian society and international community
SC03 Ability to design and perform sociological research, develop and justify their methodology
SC04 Ability to collect and analyze empirical data using contemporary methods of sociological research
SC05 Ability to discuss findings of sociological research and projects in Ukrainian and foreign languages
SC06 Ability to observe the norms of professional ethics of a sociologist and to comply with the universal human values
SC07 Ability to develop and evaluate social projects and programs
SC08 Ability to cooperate with European and Euro-Atlantic institutions
SC09 Ability to carry out teaching and/or research activities at educational institutions
SC10 Ability to present research findings and prepare research reports and publications

Для вступу на освітню програму «Прикладна соціологія», потрібно:

 • зареєструватися для складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови – до 18:00 3 червня 2021 року. Реєстрація відбувається дистанційно. З питань реєстрації слід звертатися до методиста деканату п. Олени Бастіної за тел. 044-521-33-55 або на електронну пошту bastinaolena@gmail.com
 • скласти Єдиний вступний іспит із іноземної мови – 30 червня 2021 року
 • подати документи до відбіркової комісії факультету соціології – з 15 по 23 липня (18:00)
 • скласти фаховий іспит із соціології – між 26 і 30 липня. З програмою іспиту можна ознайомитися за лінком: https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/programa_vstupnog...


Програма вступного випробування ОП «Прикладна соціологія»

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка