MA. Part time EP "Applied Sociology"

For visually
impaired users
Font size
a
a
a
Color scheme
а
а

Regular version of the site

Магістерська освітньо-професійна програма «Прикладна соціологія» надає широкий спектр аналітичних, дослідницьких навичок для кращого розуміння значущих соціальних питань і проблем сучасного суспільства. Програма спрямована на засвоєння якісних, кількісних методів досліджень, забезпечує можливості вивчати наукові питання інноваційними способами, пропонує інструменти необхідні для побудови методологічно обґрунтованих дослідницьких проєктів.

Здобувачі програми можуть обрати один сучасний напрямок і стати експертом з гендерних питань чи дослідниками міського простору. Напрямок «Гендерні дослідження» дає можливість на практиці застосовувати гендерні методики дослідження та впроваджувати гендерну рівність в різних галузях суспільства. Обраний здобувачем напрямок забезпечує передумови для працевлаштування в урядових організаціях, НУО, міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах. Напрямок «Урбаністичні студії» дає студентам розуміння можливостей впливати на економічний, соціальний , екологічний, культурний розвиток міського простору. Здобувачі навчаються аналізувати різні аспекти суспільного життя міста.

Випускники програми здатні виконувати функції консультантів, менеджерів, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства. ОП «Прикладна соціологія» надає можливість здобути унікальні аналітичні та комунікативні навички. Виробнича практика студентів зумовлює можливості побудови мережі професійних контактів для кар’єрного зростання.

Умови вступу:

На навчання приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальностей:

  • «Бакалавр з соціології»,
  • будь-яких інших спеціальностей (напрямів підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.

Вступні випробування:

  • іспит із фаху;
  • єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Програма орієнтована на:

  • формування фундаментальних знань та практичних навичок проведення соціологічних/соціальних досліджень на сучасному рівні. Розвиток фахових компетентностей, необхідних для дослідницької та аналітичної роботи (це забезпечується, зокрема, такими дисциплінами, як: «Дизайн прикладного дослідження», «Новітні методи аналізу даних в соціології», «Проектна та грантова діяльність», «Academic Writing»(Підготовка наукових текстів), «Гендерна експертиза та гендерний аудит», «Гендерний аналіз масмедіа», «Громадянське суспільство та міський активізм»).

По завершенні програми випускники будуть повністю підготовлені до:

  • працевлаштування на посадах, пов’язаних з отриманням, обробкою, аналізом та застосуванням соціологічної інформації;
  • до роботи експертів з гендерних питань в урядових та міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах;
  • до роботи консультантів, менеджерів у сфері міського простору, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства;
  • вступу до аспірантури факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка.