Оголошується набір у магістратуру на факультет соціології

Правила вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2024 році

Вступ до магістратури

Оголошується набір у магістратуру на факультет соціології. Ліцензований обсяг  50 (денна)+ 15 (заочна) осіб

Факультет соціології пропонує вступникам до магістратури освітні програми:

Спеціальність

Освітня програма

Пропонований до набору ліцензований обсяг (осіб)

054 Соціологія

Соціологія (акредитована)

35

054 Соціологія

Гендерні студії / Gender Studies (програма з можливістю подвійного дипломування з Лундським Університетом, Швеція) (акредитована)

15

054 Соціологія

Прикладна соціологія (заочна)

(акредитована)

15

Перелік вступних випробувань та їхні вагові коефіцієнти для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Форма здобуття освіти Освітня програма Перелік вступних випробувань (вступних іспитів)   Ваговий коефіцієнт
Денна форма навчання    

Соціологія

Гендерні студії (програма з можливістю подвійного дипломування з Лундським Університетом, Швеція)

Єдиний вступний іспит (тест загальної навчальної компетентності) 0,20
Єдиний вступний іспит (іноземна мова) 0,20
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з психології та соціології) 0,60
Заочна форма навчання    
Прикладна соціологія Єдиний вступний іспит (тест загальної навчальної компетентності) 0,20
Єдиний вступний іспит (іноземна мова) 0,20
Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з психології та соціології) 0,60