Barmatova Svitlana Petrivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-02-48, 22-93, 22-60

Room [en:field:field_room:person:label]

502

Email [en:field:field_email:person:label]

-

Work dates [en:field:field_workdates:person:label]

до 2012

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціологія політики, педагогіка, сучасні соціологічні теорії, соціологія масових комунікацій, соціологія праці та управління

Education [en:field:field_education:person:label]

2010 - докторська дисертація на тему: "Інформаційно - комунікативний простір політики як предмет теоретико - соціологічної рефлексії"

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Политика, информация, коммуникация: пространство взаимодействия Київ, 2009. Монографія

Барматова С.П. Изменение места и роли коммуникации в современном мире // Социология: теория, методы, маркетинг. 2009. No. 3. P. 158-168.

Być albo nie być wielopartyjności w Ukrainie. Вістник Краківського університету. Польща, 2007. Стат.

Барматова С.П. Место и роль политической коммуникации в трансформации украинского общества // Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. No. 2. P. 107-119.

Політична соціологія. Курс лекцій. Аналітичний центр вивчення суспільства, 2003. – Підручник

Other [en:field:field_other:person:label]

член Соціологічної асоціації України

член Російської комунікативної асоціації

член Російської спілки соціологів