Kurylo Iryna Olexiyivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of economic sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:7]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-04-47, 35-66

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

-

Work dates [en:field:field_workdates:person:label]

2010 - 2013

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

вивчення проблем народжуваності, стану здоров’я та смертності населення, дослідженням трудового потенціалу та соціально-економічної структури населення

Education [en:field:field_education:person:label]

2007 - Ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», Інститут демографії та соціальних досліджень Національної Академії Наук України

1993 - Науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Статистика», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

1989-1992 - Інститут економіки НАНУ, спеціальність «Демографія і відтворення трудових ресурсів», аспірантура

1983-1987 - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, обліково-економічний факультет

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Опубліковано 140 робіт зі статистики населення, демографії, соціальної політики. Серед них:

Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації (монографія). — К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2006. — 472 с.

Населення України: Соціально-демографічні проблеми українського села — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 468 с.(Розділи ІІІ, ІV, VI).

Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно–трансформаційних процесів (Колект.монографія). К.: ІДСД НАНУ, 2008. (Розділи І, ІІ, ІІІ)

Лібанова Е.М., Курило І.О. Соціально–демографічна політика в Україні у контексті принципів Програми дій МКНР (1994 р.) –Демографія та соціальна економіка.–2009. №2.–С 12-27.

Либанова Э., Курило И. Украина: демографические итоги первого десятилетия нового века// Демографическое развитие России: задачи демографической политики и усиления социальной поддержки населения (Материалы Всероссийской научно-практической конференции 19-20 апреля 2011 г.) – М.:Экон-информ, 2011. – С.8-15.