Marchenko Alla Mykhailivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-24, 63-24

Room [en:field:field_room:person:label]

503

Email [en:field:field_email:person:label]

alla.marchenko82@gmail.com

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

порівняльні дослідження, якісні та кількісні методи соціологічного дослідження, історична соціологія, громадянська активність, міжкультурна взаємодія, соціологія повсякденності

Research [en:field:field_research:person:label]

порівняльні дослідження, понятійно-категоріальний апарат соціології, методологія соціологічних досліджень, соціологія міста, соціологія культури, соціологія політики, соціологія релігії

Education [en:field:field_education:person:label]

2004-2007 рр. – аспірантура факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва.
Лютий 2008 р. – захист дисертації “Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології”, спеціальність 22.00.01 – «теорія і історія соціології» (диплом кандидата соціологічних наук)
1999–2004 рр. – навчання на факультеті соціології та психології КНУ імені Тараса Шевченка, відділення соціології. Дипломи бакалавра та магістра соціології з відзнакою

Projects [en:field:field_projects:person:label]

• Проект підвищення кваліфікації викладачів вищої школи HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Comparative Study of Everyday Life: Current Theoretical Paradigms, Methodological Orientations and Teaching Practices” (Санкт-Петербург, Російська Федерація), 2009-2012 рр.
• Літня польова школа з хасидизму від міжнародного центру «Сефер», проведення польового дослідження щодо взаємодії хасидів з місцевим населенням (Меджибіж, Україна), червень 2012 р.;
• Літня школа з академічної іудаїки від міжнародного центру «Сефер» (Москва, Російська Федерація), липень 2013 р.
• Літня польова школа від Європейського гуманітарного університету LitPro "Language, City, Identity", проведення польового дослідження щодо візуальної презентації крос-культурних конфліктів у міському просторі; (Вільнюс, Литва), серпень 2012 р.
• The 5th International Social Science Summer School “Challenging the Social Order: Revolution, Reform and Transformation Under and After Socialism” (Миколаїв, Україна), липень 2013 р.
• Літня школа “Multilevel Confirmatory Factor Analysis (MCFA) and Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) in MPLUS” від Лабораторії порівняльних соціальних досліджень, Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (Санкт-Петербург, Російська Федерація), серпень 2013 р.
• Тренінги Європейського соціального дослідження: 9th ESS Training Course “Controlling for measurement error and construct equivalence concepts in cross-nation-research: used methodologies and examples from ESS” (Любляна, Словенія), серпень 2010 р.; 13th ESS Training Course “The Challenges and Opportunities of Longitudinal Hierarchical Modeling” (Любляна, Словенія), листопад 2013 р.
• Майстер-клас «Багаторівневі моделі зі змішаними ефектами», Інститут соціології Національної Академії наук України, листопад 2013 р.
• Літня школа “Categorical Data Analysis” від Лабораторії порівняльних соціальних досліджень, Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (Санкт-Петербург, Російська Федерація), липень 2014 р.
• Навчальний семінар "Експеримент у опитуванні" ("Survey Experiments") на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вересень 2014 р. та в університеті Констанц, лютий 2015 р.
• Семінар «Вступ до біографічно-наративного інтерв’ювання» («Biographical and narrative interviewing») на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, жовтень 2014 р.
• Coursera course at University of Michigan (США) “Social Network Analysis”, вересень-листопад 2012 р. (онлайн-курс з сертифікатом)
• Open2Study course at Macquarie Graduate School of Management (Австралія) “Leadership: Identity, Influence and Power”, лютий-березень 2015 р. (онлайн-курс з сертифікатом)

Publications [en:field:field_publications:person:label]

1. 2009. Марченко А.М. До питання про громадських та суспільних лідерів в Україні // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. – Донецьк: ДонДУУ. – c. 52-56.
2. 2009. Марченко А.М. Соціальний престиж суб’єктів влади в українському суспільстві // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. Випуск 3. – с. 75–83.
3. 2009. Марченко А.М. Основні онтологічні виміри соціального престижу в українському суспільстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – № 5. – С. 16-19.
4. 2011. Марченко А.М. Аналіз фотографічних зображень у соціології: можливості та обмеження // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – с. 255-258.
5. 2011. Марченко А.М. Визначення та характеристики міського способу життя в Україні // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. Том 16. Випуск 10. – Одеса: Вид-во Одеського національного університету. - 2011. – с. 297-304.
6. 2011. Марченко А.М., Трегубова Н.Д., Фабрикант М.С. Международный проект “Сравнительные исследования повседневности: современные теоретические парадигмы, методологические ориентации и практики преподавания». II летняя и III контактная сессии // Журнал социологии и соц. антропологии. –2011.-№ 3.– с.199-204
7. 2012. Марченко А.М. Соціальна самоорганізація студентів у соціологічному вимірі (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. – 2012. – с.70-75.
8. 2013. Марченко А.М. Методичні аспекти залучення навчальних посібників і підручників з історії у дослідницьку та викладацьку діяльність соціологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць. Випуск 19. - с.96-103.
9. 2013. Sergiy Kurbatov, Alla Marchenko Diversification of The “Late Soviet”: Attitudes to Mikhail Gorbachev in The Mirrors of History Textbooks // The Ideology and Politics Journal / Post-Soviet Order between the Tradition and Modernity Issue 2(4). - pp. 4-28.
10. 2014. Sergiy Kurbatov, Alla Marchenko. Music of the Revolution: For Whom the Bell tolls? // Baltic Worlds, April 2014. Vol. VII:1 - pp. 45-48. (публіцистична стаття)
11. 2014. Alla Marchenko. Comparisons of Civic Engagement in Europe: Evidence from European Values Study // Slovak Journal of Political Science, Vol. 14, № 4. - pp. 331-360.
12. 2014. А.М. Марченко, Н.Д. Трегубова, М.С. Фабрикант. Альтернатива повседневности или Альтернативная повседневность? Размышления об опыте участия в одном международном проекте // Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки». Том 5 (2014). Выпуск 4. - сс. 278-282.
13. 2014. А.М. Марченко. Місце історичного контексту в інформаційному полі періоду суспільних зламів (на прикладі онлайн-спільноти «Євромайдан» та популярних блогів мережі Facebook) // Матеріали науково-практичної конференції з соціології «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014», 27-28 листопада 2014 р. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. - сс. 108-110.
14. 2014. А.М.Марченко, М.В.Сидоров. Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу суч. сусп-ва, Вип 20.-Харків: ХНУ ім. В.Каразіна. - 2014. - сс. 116-122.
15. 2014. А.М. Марченко. Паломництво хасидів в Україні: соціологічні рефлексії щодо міжкультурного сприйняття спільнот // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, Випуск 20. - Харків: ХНУ імені В.Каразіна. - 2014. - сс. 289-294.
16. 2014. Alla Marchenko: Measurement of Protest Moods of Youth in Ukraine or What is revealed by Euromaidan? // Youth policy : problems and prospects: / Red. S.Shchudlo, P. Dlugosz. - Drogobych - Przemysl : Shvydkodruk. - № 5. - 480 p. - pp, 90-97.
17. 2014. Alla Marchenko. Hasidic Pilgrimage as a Cultural Performance: Case of Contemporary Ukraine // Judaiсa Ukrainiсa, № 3. - pp. 60-80.
18. 2014. Mykola Borovyk, Alla Marchenko. Biographical Research in Ukraine: A New Field in a New Country // Biography and Society. ISA Newsletter of RC 38. December, 2014. - pp. 6-12.