Mazuryk Oleg Volodymyrovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Head of the department [en:field:field_position:#allowed_values:1]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-40, 63-40

Room [en:field:field_room:person:label]

510б

Email [en:field:field_email:person:label]

olegmazuryk@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціальна відповідальність та соціальний контроль, соціальні аспекти управління, соціальні технології та соціальне прогнозування, засоби соціологічної діагностики, соціальний аудит

Research [en:field:field_research:person:label]

механізми та засоби сучасного суспільного контролю; трансформація соціальної відповідальності влади, бізнесу та громадянського суспільства; розробка методик проведення освітнього та кадрового аудиту

Education [en:field:field_education:person:label]

2014 доктор соціологічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України»
2013 Веб-курс від IPEN та Evalpartners «Вступ до оцінки проектів та програм соціальної спрямованості».
2013 тренінг для тренерів «Моніторинг і оцінка на основі результатів», проведений Світовим банком для регіону Європи та Центральної Азії Трастовим фондом розвитку потенціалу (ECAPDEV) (м. Київ, Національна академія державного управління).
2010-2013 докторантура по кафедрі теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2001 кандидат соціологічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект)»
2000-2001 навчання та стажування в Ланкастерському університеті (Велика Британія) в рамках спільного проекту Британської Ради, Ланкастерського університету та Міністерства оборони України ASSIST PROGRAMME ON CURRICULUM REFORM IN LAW AND POLITOLOGY 2000-2002.
1995-1999 аспірантура Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова.
1992-1995 Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова. Диплом соціолога, викладача соціології
1978-1982 Новосибірське вище військово-політичне училище

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • 2021  Керівник дослідницької групи з фінального оцінювання програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», яке впроваджувалося МБО «Фонд Східна Європа» спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (договір).
 • з 2020 по т.ч.  Експерт з моніторингу і оцінювання Грантової програми «Жити на рівних» для соціальних підприємців та соціальних ініціатив в інтересах людей з інвалідністю та їх близького кола від БО Фонд «ВПЛИВ»
 • 2019  Експерт-соціолог проекту «Опитування учасників судових проваджень щодо їх задоволеності якістю функціонування судів м. Києва» в рамках грантової програми USAID № APS-NJ-2018-02 «Нове правосуддя». (Сертифікат).
 • 2018-2020  Керівник групи з моніторингу та оцінювання соціального ефекту (впливу) діяльності центрів реабілітації «Самотужка», наукового консультування керівництва центрів з питань поточної діяльності та перспектив розвитку. (Сертифікат).
 • 2017   Регіональний експерт проекту «Посилення децентралізації в Україні» за фінансової підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED), США (2017 р.). (Сертифікат).
 • 2016  Участь у міжнародному крос-культурному порівняльному дослідженні «Релігія та права людини», проведеному спільно програмою соціології Українського католицького університету (м. Львів, Україна) та Інститутом практичної теології Вюрцбурзького університету (м. Вюрцбург, Німеччина). (Сертифікат).

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Близько 130 публікацій, зокрема

 • Yereskova, T., Mazuryk, O. National self-consciousness of members of society in the context of the social dynamics of a transforming society. Skhid, 2022. Vol. 3 No. 2. Рр. 9-14. http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/261987/260076
 • Yereskova, T., & Mazuryk, O. (2021) Social Dimension of Innovation Research in the Conditions of Social Transformations. Skhid, 1(3), 21-28. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.1(3).243325
 • Звіт незалежного фінального оцінювання програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», яке впроваджувалося МБО «Фонд Східна Європа» / О. Мазурик, І. Склярова, Н. Шепель, Т. Єрескова, Т. Пересунько, Я. Сердюк, Н. Хаврюченко. – Київ: МБО «Фонд Східна Європа», 2021. – 81 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Report_on_final_evaluation_full_UKR.pdf
 • Yereskova, T., Mazuryk, O., Tymofieieva, H., & Opryshko, T. (2020). Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue. Postmodern Openings, 11(4), 144-173. https://doi.org/10.18662/po/11.4/227
 • Mazuryk, Oleg. Uncertainty as a regular feature of modern Ukrainian society / Yereskova, Tetyana; Mazuryk, Oleg; Aleksandrova, Olena; Tymofieieva, Halyna; Zavadskyi, Vitaliy. // Teorija in Praksa. let. 57, 3/2020, рр. 928-946. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/negotovost-kot-stalna-zna%C4%8Dilnost-moderne-ukrajinske-dru%C5%BEbe.pdf?sfvrsn=0
 • Mazuryk, Oleg. System constructs for the investment security of a country / Aleksy Kwilinski, Maryna Dielini, Oleg Mazuryk, Volodymyr Filippov, Vasyl Kitseliuk // Journal of security and sustainability issues. ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2020 September Volume 10 Number 1 https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(25) Рр. 345-358. http://jssidoi.org/jssi/uploads/papers/39/Kwilinski_System_constructs_for_the_investment_security_of_a_country.pdf
 • Мазурик О.В. Недержавний контроль державної діяльності: умови та можливості для України / О.В. Мазурик, І.А. Склярова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2019. - №4 (43). (Соціологічні науки) – С. 95-106. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/download/899/771
 • Мазурик О. В. Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр «нових» нерівностей / О. В. Мазурик, Т. В. Єрескова // Український соціологічний журнал. – 2017. – №1-2. – С. 77-81.
 • Мазурик О. В. Соціальна активність сучасного українського соціуму: форми, ресурси, наслідки / О. В. Мазурик, Т. В. Єрескова  // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. - № 3 (30). – С. 70-77.
 • Мазурик О. В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія: теоретико-методологічні засади дослідження, західний досвід, вітчизняні перспективи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2015. – № 1148. – С. 107-113.
 • Мазурик О. В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : [монографія] / О. В. Мазурик. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 316 с.
 • Мазурик О. В. Суспільні функції та можливості соціального аудиту / О. В. Мазурик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. – 2013. – №1(4). – С. 79-83.
 • Мазурик О. В. Політика пам’яті в Україні: між загальнонаціональним та регіональними рівнями / В. В. Середа. О. В. Мазурик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2013. – № 1045. – С.101-109.
 • Мазурик О. В. Роль держави в становленні соціального аудиту / О. В. Мазурик, Ю.С. Білоног // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІV. Вип. 258, Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2013.  – С. 200-208.