Nikolayenko Leonid Grygorovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-04-47, 35-66

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

nikolaenkolg@ukr.net

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціологія емоцій, культура страху та залякування

Research [en:field:field_research:person:label]

соціологія мови, соціологія культури соціологія емоцій

Education [en:field:field_education:person:label]

1974 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність "філософія"

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Анекдотичні образи: технологія виявлення скритих смислів. // Соц. технології. Київ-Запоріжжя-Одеса. Вип. 14, 2002.

Страх та залякування в структурі культури (соціально-технол. аспект аналізу). Стаття друга. Технологія залякування як засіб культивування культури страху. // Соц. технології. Київ-Запоріжжя-Одеса. 2001. Вип. 11-12.

Страх та залякування в структурі культури (соціально-технол. аспект аналізу). Стаття перша. Соціологія пристрастей як наука про соц. технології. // Соц. технології. Київ-Запоріжжя-Одеса. Вип. 8-9, 2000.

Гримаси сучасної сміхотерапії (культура сміху у соціологічному вимірі). // Соц. технології. Київ-Запоріжжя-Одеса. Вип. № 4-5, 2000