Nikolayenko Volodymyr Leonidovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

- [en:field:field_academict:#allowed_values:0]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Assistant professor [en:field:field_position:#allowed_values:7]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-04-47, 35-66

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

nikolaenkovl@ukr.net

Work dates [en:field:field_workdates:person:label]

до 2014

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

Соціологія культури, соціологія знання, соціологія мови, соціологія громадської думки, соціологія релігії

Education [en:field:field_education:person:label]

2006 - кандидатська дисертація на тему: "Концепція соціологічного мислення в соціології знання Карла Мангейма"

2005 - Київський національний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура

2002 - Київський національний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія", магістратура

Publications [en:field:field_publications:person:label]

"Соціологія культури. Короткий словник". - К.: 2011 р., 577 с. (33,8 др. арк.)

Світоглядна функція соціології релігії. Соціологія: теорія, методи, маркетинг., 2011 р., № 3. с.200 – 223 (1,5 др. акр.) (у співавторстві з Яковенко Ю.І. та Ніколаєнко Л.Г.)

Теоретичні витоки соціології знання. Культура і сучасність. Альманах. №1, К.: 2008 р. с.147-158 (1 др. арк.)

Соціальні передумови становлення соціології знання. Культура і сучасність. Альманах. №1, К.: 2007 р. с.180-187 (1 др. арк.)